Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

TRĂN TRỞ ...Suốt đêm trăn trở nhớ ai
Nhớ ai, Ai nhớ ? Nhớ ai ? Hỡi người ...
Tiếng gà đã gáy trên đồi
Đêm đông tĩnh lặng,đất trời mông lung .
Da diết nỗi nhớ khôn cùng ,
Ước ao Hạnh phúc chúng mình chung xây .
Bàn tay được nắm bàn tay
Để Anh ủ ấm những ngày giá băng ...!!!                                        KHOAI HÀ